pl

Badania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia dzisiaj

30-kilometrowa strefa wykluczenia stała się dla wielu naukowców laboratorium pod gołym niebem. To wyjątkowe miejsce jest atrakcyjne zarówno dla fizyków jądrowych, którzy mogą badać skutki wybuchu jądrowego, jak i dla botaników i biologów, którzy skupiają swoją uwagę na różnorodności tutejszego świata przyrody.

W celu badania radioaktywności utworzono specjalne Czarnobylskie Centrum Bezpieczeństwa Jądrowego, Odpadów Radioaktywnych i Radioekologii, które podlega Państwowej Agencji Ukrainy ds. zarządzania Czarnobylską Strefą Wykluczenia. Centrum powstało przy wsparciu Departamentu Energii USA oraz Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), które również brały udział w badaniach.

Zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa jądrowego i promieniowania, ekologii promieniowania i radiobiologii, zarządza usuwaniem odpadów radioaktywnych, jak również zmitsitsynyu "Sarkofag" nad pozostałościami czwartego reaktora.

Ponadto centrum monitoruje sytuację radiacyjną w strefie izolacji, w szczególności mierzy intensywność dawek promieniowania gamma oraz całkowitą aktywność cezu-137 w mieście Czarnobyl, na przejściu granicznym w Dytyatkach oraz na terenie przemysłowym w pobliżu ukraińskiej elektrowni atomowej. Badana jest tu również rzeka Prypeć: naukowcy mierzą poziom wody i jej zużycie, aktywność radionuklidów oraz aktywność strontu-90.

W wyniku takiego monitoringu strefa zostaje podzielona na strefy o różnym poziomie radioaktywności i opracowywane są metody redukcji skażenia w obrębie strefy, tak aby tereny dotknięte skażeniem pozostały bezpieczne.

Centrum bada również "transformację ekosystemów miejskich pod wpływem czynników awarii", czyli najprościej mówiąc, na przykładzie Prypeci, jak zmienia się osiedle w wyniku skażenia promieniowaniem w wyniku wypadku lub aktu terrorystycznego.

Czarnobylski Promieniotwórczy i Ekologiczny Rezerwat Biosfery stał się głównym ośrodkiem badań zespołów przyrodniczych Polesia, jego krajobrazów, a także puli genowej fauny i flory. Oprócz ochrony lokalnej flory i fauny zajmują się monitoringiem ekologicznym środowiska, wykonują inwentaryzację flory i fauny. Naukowcy opracowują zalecenia dotyczące ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt, piszą o niuansach odtwarzania naturalnych ekosystemów na podstawie obserwacji.

Badacze skupiają się na dużych zwierzętach mięsożernych i kopytnych, które w ostatnich latach bardzo rozmnożyły się na opuszczonych przez ludzi terenach. Oprócz badań niedźwiedzi brunatnych, rysi, wilków, łosi, jeleni i saren, naukowcy obserwują unikalną wolną populację koni Przewalskiego, które zostały sprowadzone do strefy w latach 90-tych.

Największą część odwiedzających strefę stanowią zagraniczni naukowcy - przyjeżdżają z całego świata, aby pomóc w usuwaniu skutków katastrofy.  Głównym dostawcą takich badaczy jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która została powołana w celu wzmocnienia współpracy między krajami w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej i opracowała wiele raportów na temat przyczyn awarii w Czarnobylu.

ZAPŁAĆ ZA WYCIECZKĘ KRYPTOWALUTĄ

‘Warto nadać Czarnobylu nowy sens, sprowadzając tu kulturę nowych technologii.‘

Robotyka, która brała udział w likwidacji skutków awarii w Czarnobylu

Do likwidacji awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu służby radzieckie aktywnie wykorzystywały roboty

Flora w strefie Czarnobyla

«Z planetą nic złego się nie dzieje, to ludzie mają przechlapane»...

Z powrotem

Oddzwoń

Skontaktujemy się z Państwem
w ciągu 15 minut

(codziennie od 10:00 do 19:00)