pl

Niespójność z serialem HBO

"Druga eksplozja nuklearna reaktora." Należy rozumieć, że takie prawdopodobieństwo jest wykluczone nawet teoretycznie. W tym czasie rdzeń reaktora już nie istniał. Hipotetyczny wybuch stopionego paliwa zmieszanego z wodą barboterową byłby raczej termiczny niż jądrowy.

"Druga eksplozja nuklearna reaktora." Należy rozumieć, że takie prawdopodobieństwo jest wykluczone nawet teoretycznie. W tym czasie rdzeń reaktora już nie istniał. Hipotetyczny wybuch stopionego paliwa zmieszanego z wodą barboterową byłby raczej termiczny niż jądrowy.

"Promieniowanie jest większe niż w Hiroszimie". Ian Haverkamp, starszy ekspert GreenPeace ds. energii jądrowej, zwrócił uwagę na fakt, że w Hiroszimie ludzie byli narażeni na promieniowanie bezpośrednio, a jego dawka była określana na podstawie odległości od epicentrum wybuchu. W Czarnobylu natomiast "do atmosfery uwolniło się wiele izotopów promieniotwórczych, które rozprzestrzeniły się na bardzo dużym obszarze" i oddziaływały na ludzi przez długi okres czasu. Kluczową nieścisłością jest to, że film odnosi się do eksplozji nuklearnej, która w rzeczywistości nie miała miejsca w Czarnobylu. Wybuch jądrowy w Hiroszimie i wybuch termiczny w Czarnobylu są zjawiskami fizycznie różnymi i nieporównywalnymi.

"Nurkowie samobójcy". Mowa o Anatoliju Ananenko, Borysie Baranowie i Walerym Bespałowie, którzy musieli zapobiec groźbie wybuchu pary z barbotera. Według prognoz mogło tam dojść do wycieku stopionego paliwa. Prawdopodobieństwo było hipotetyczne, ale postanowiono działać. Będąc po kolana w radioaktywnej wodzie, weszli do pomieszczenia, znaleźli zawory, bez problemu je otworzyli, zapewniając odpływ wody i szczęśliwie wrócili. W rzeczywistości ci ludzie wykazali się odwagą, ale nikt nie wysłał ich na śmierć. Borys Baranow zmarł 20 lat po tych wydarzeniach, ale Bespałow i Ananenko nadal żyją.

"Katastrofa helikoptera." To się wydarzyło naprawdę, ale helikopter nie spadł z promieniowania. Do wypadku nie doszło zaraz po wybuchu, ale w listopadzie. Śmigłowiec spadł po tym, jak zderzył się z jednym z trzech 120-metrowych dźwigów, które były używane do budowy sarkofagu.

"Dookoła stoją skrzynki z wódką i wszyscy piją". Przypomnijmy, że w tamtych latach w ZSRR rozwijała się kampania antyalkoholowa "Ligaczowa": czasami nawet na weselach nie było alkoholu. Jeszcze bardziej było to widoczne w strefie zagrożenia, gdzie obowiązywał ścisły zakaz spożywania alkoholu.     

"Nadzy górnicy". Tak się nie stało i nie mogło się stać. Ludzie rozumieli, że głównym zagrożeniem dla ich zdrowia jest pył radioaktywny, którego przedostanie się do płuc może spowodować śmiertelne obrażenia. Wszyscy uczestnicy likwidacji skutków awarii nosili odzież ochronną i starali się nie zdejmować aparatów oddechowych.

Pałac Kultury "Energetyk"

Wchodząc do miasta Prypeć od głównej ulicy, idąc wzdłuż bulwaru Lenina, napotkamy Pałac Kultury "Energetik". Obiekt ten powstał jako jeden z pierwszych w mieście, aby zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców miasta.

ZAPŁAĆ ZA WYCIECZKĘ KRYPTOWALUTĄ

‘Warto nadać Czarnobylu nowy sens, sprowadzając tu kulturę nowych technologii.‘

Czerwony las: legendy i pożary

Jedną z największych atrakcji turystycznych strefy w Czarnobylu jest Czerwony Las – 200 km2 sosen rozciągających się wokół Elektrowni...

Z powrotem

Oddzwoń

Skontaktujemy się z Państwem
w ciągu 15 minut

(codziennie od 10:00 do 19:00)