pl
Blog
Przedsiębiorstwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

W pozornie opustoszałej Strefie Czarnobylskiej w rzeczywistości praca trwa nieprzerwanie: naukowcy z całego świata prowadzą badania nad skutkami awarii.

Piwnice i lochy Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Piwnice i lochy kojarzą się większości ludzi nie najlepiej - zimno, ciemność, izolacja akustyczna, «Milczenie owiec» - a mało kto od razu myśli o konserwach babci

Czarnobyl w kulturze

Słynna na cały świat katastrofa nie mogła nie znaleźć odzwierciedlenia w kulturze masowej: historia Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przyciągnęła uwagę setek fotografów, pisarzy, artystów i muzyków. Każdy z nich czuł historię strefy na swój sposób i przekazywał ją po swojemu.

Konie Przewalskiego

Istnieje wersja, że konie Przewalskiego zostały przywiezione do Strefy Wykluczenia w ramach eksperymentu, aby sprawdzić, czy "przystosują się do terenów skażonych promieniowaniem, czy nie".

Kawiarnia Prypeć

Wiadomo, że w 1977 roku budowniczowie świętowali tutaj uruchomienie pierwszego bloku energetycznego elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 

Turystyka w Strefie Czarnobylskiej

Już w połowie lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono pierwsze wizyty zapoznawcze w strefie czarnobylskiej.

Wieś Kopaci
Wieś Kopaci przed awarią w Czarnobylu znajdowała się w rejonie kijowskim obwodu czarnobylskiego na prawym brzegu rzeki Prypeć, liczyła 1114 mieszkańców.
 
Osada zaczęła się gwałtownie rozwijać w latach 80-tych, a właściwie w momencie rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej.
 
W czasach radzieckich większość mieszkańców pracowała w elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Stacja kolejowa Janów

Stacja powstała na długo przed budową Prypeci i elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Przed awarią w 1986 roku przez stację Janow codziennie przejeżdżały pociągi dalekobieżne Moskwa - Chmielnicki i Chmielnicki - Moskwa.

Tym, którzy uratowali świat

W samym mieście Czarnobyl na ulicy Kirowa znajduje się straż pożarna (Remiza nr 17). Jest to trzecia jednostka straży pożarnej, która przybyła w noc wypadku do gaszenia elektrowni atomowej w Czarnobylu.

W pobliżu jednostki znajduje się również pomnik "Tym, którzy uratowali świat", który został wzniesiony z okazji dziesiątej rocznicy katastrofy w Czarnobylu.

 
Z powrotem

Oddzwoń

Skontaktujemy się z Państwem
w ciągu 15 minut

(codziennie od 10:00 do 19:00)